مقالات برتر

انواع ضربه گیر های بیمارستانی

محافظ دیوار (ضربه گیر):

محافظ دیوار محصولی است برای جلوگیری از برخورد وسایل چرخ دار به دیوار. این محصولات در 2 نوع فوم محافظ دیوار پارکینگ و لاستیک ضربه گیر دیوار (بیمارستان ها و کارخانه ها) موجود می باشند، که به سادگی قابل نصب بر روی دیوار ها است (پیچ رول پلاک یا چسب یا گان میخکوب).

جنس محافظ دیوار از فوم لاستیک بوده و در ساخت آن از حفره های هوای ریزی استفاده شده است که بتواند در هنگام برخورد، ضربه را به بهترین شکل باز گرداند. محافظ دیوار و یا ضربه گیر دیوار حالت ارتجاعی بسیار خوبی داشته و به بهترین شکل به عنوان یک ضربه گیر و گارد عمل نمی نماید.

پروفیل های دو جداره به طول 3 و 4 متر با عرض 21 سانتیمتر در دو حالت پشت اسکلت دار (شاسی فلزی نصب می شود و لاستیک ضربه گیر روی آن قرار می گیرد) و بدون شاسی فلزی (مستقیم با پیچ و رول پلاک یا چسب مخصوص می چسبد) موجود می باشند. استفاده از این نوع محافظ ها معمولا در بیمارستان ها مخصوصا قسمت دیوار اورژانس، دیوار های راهرو اتاق عمل و در آسانسور مرسوم است که می تواند به صورت تک لاین و دو لاین اجرا شود.

در اجرای دو لاین و یا همان دوبل، می توان در بین ضربه گیر های نصب شده، فاصله ی یک سانتی قرار داد و این فاصله را با استفاده از نوار های شبرنگ پر نمود. این شب رنگ ها در مواقع تاریکی در هنگام تابش نور، به خوبی مانند یک هشدار دهنده عمل می نمایند. به علت دو جداره بودن این وال گارد ها ضربه پذیر هستند و هنگام حمل برانکارد بیمار در شرایط اورژانس و فوری، از آسیب رسیدن به دیوار های بیمارستان و همزمان به خود بیمار در صورت برخورد با دیوار جلوگیری می نماید. (محافظ های دیواری نصب شده در بیمارستان ها باید علاوه بر حفاظت از دیوار های بیمارستان، ضربه وارده را برنگردانند زیرا در مواردی مانند بیمار قطع نخاعی موجب فاجعه می شود.)

استفاده از این نوع وال گارد ها در جهت ایمن نمودن دیوار های کناری (جلوگیری از آسیب در هنگام باز کردن درب خودرو) و دیوار های پشت خودرو (تشخیص فاصله با دیوار ها در هنگام پارک) در پارکینگ ها  می باشد. .روکش شبرنگ خطر محصول وال گارد پارکینگ بهترین راهنما برای تشخیص فاصله با دیوار ها است این محصول در دو سایز متفاوت 10 *30 و cm 15*30  می باشد. نصب محصول محافظ دیواری پارکینگ (وال گارد پارکینگ) با چسب مخصوص یا پیچ و به سادگی انجام می گیرد.

ضربه گیر کنج دیوار یا کرنر گارد

ضربه گیر کنج دیوار یا کرنر گارد نوعی محافظ می باشد که در کنج زاویه های مختلف دیوار نصب میگردد که در بیمارستان ها از آسیب دیدن افراد در اثر برخورد با لبه های دیوار جلوگیری می کند و همچنین محافظ نبش دیوار ها در اثر برخورد تجهیزات متحرک بیمارستانی مانند تخت، برانکارد و ترولی می باشد.